Modele de proiecte pentru fonduri nerambursabile

Rezultatul concret al acestei activitati: stabilirea atributiilor si responsabilitatilor fiecareia dintre comunitatile impliquer n proiect, realizarea planului detaliat si a calendarului activitatilor proiectului, stabilirea responsabililor pentru realizarea fiecarei activitati. Se recomanda ca pentru primul an calculele date sa se prezinte Lunar, pentru al doilea an PE trimestre, iar pentru anii urmatori, acestea pot fi efectuate annuel. : II. MODELE de proiecte pentru activitati nelucrative Analiza modului n Care au fost rezolvate diferitele aspecte légat de completarea cererilor de finantare prin studierea unor proiecte cstigatoare se poate dovedi foarte Utila, n masura Care cititorul depune eforturi pentru a ntelege motivatia prezentarii problemelor NTR-un anumit mod n fiecare Cerere de finantare, si nu ncearca pur si simplu sa copie o anumita structura de Prezentare-aceasta problema este esentiala, deoarece exista diferente foarte mari cocon cerintele specifice ALE diferitelor programe de finantare. Un Alt RISC este modificarea cerintelor finantatorului de la o licitatie de proiecte la Alta. PE de alta parte, chiar si n cazul unor proiecte apère foarte potrivite ca structura, Apar diferente importante n privinta celuJe mai eficient mod de Prezentare a situatiei sollicitantului, CEEA ce face modelele de proiecte doar partial utilizabile. Documente Care nsotesc o Cerere de finantare; pot fi annexe obligatorii sollicitate EXPRES de finantator (buget, matrice Logica, acte constitutif ALE sollicitantului etc.) sau annexe facultatif (care au valoare explicativa si justificativa pentru un proiect, de tipul studiilor de Piata, datelor statistice etc.). Instrumentul pentru Politici structurale pentru pre-Aderare activitate de colectare Sistematica de informatii privind Modul de desfasurare si rezultatele anumitor activitati. Constituie o ETAPA indispensable abila pentru desfasurarea evaluarii activitatilor respectif. Pagina de titlu-poate servi drept Coperta pentru un de afaceri si contine informatii privind: Suma de Bani acordata sub forma de finantare nerambursabila pentru un anumit proiect, n scopul promovarii unei politici a Uniunii europene. Persoana physique sau Juridica Care depune n nume propriu un proiect n cadrul unei licitatii organiser n vederea acordarii de finantari nerambursabile. n cazul cstigarii licitatiei, sollicitantul devine beneficiarul finantarii.